Báo giá dây điện Trần Phú 2018

I. Dây điện Trần Phú loại dây đôi mềm dẹt- TEL : 0995.691.999

STT Chủng loại dây Quy cách/NSX ĐVT Giá niêm yết của hãng Chiết khấu Giá bán công ty chúng tôi
1  Dây đôi 2×0.75mm       1 cuộn =200m  m 5.270 30% 4.564
2  Dây đôi 2×1.0 mm  1 cuộn =200m m 8.400 30% 5.880
3  Dây đôi 2×1.5mm  1 cuộn =200m m 13.530 30% 8.070
4  Dây đôi 2×2.5 mm  1 cuộn =100m m 19.000 30% 13.300
5  Dây đôi 2×4.0 mm 1 cuộn =100m  m 28.500 10% 19.950
6  Dây đôi 2×6.0 mm  1 cuộn =100m m 32.500 10% 29.469

 

II. DÂY ĐIỆN TRẦN PHÚ LOẠI DÂY ĐƠN – TEL : 0995.691.999

STT Chủng loại dây Quy cách/NSX ĐVT Giá niêm yết của hãng Chiết khấu Giá bán công ty chúng tôi
1  Dây đơn 1×1 mm 32 Sợi x 0,2 mm m 3.510 30% 2.457
2  Dây đơn 1×1.5m 30 Sợi x 0,25 mm m 5.270 30% 3.688
3  Dây đơn 1×2.5mm 50 Sợi x 0,25 mm m 8.400 30% 5.880
4  Dây đơn 1×4 mm 80 Sợi x 0,25 mm m 13.030 30% 9.121
5  Dây đơn  1×6 mm 120 Sợi x 0,25 mm m 19.500 30% 13.650
6  Dây đơn  1×10 mm 200 Sợi x 0,25 mm m 32.500 30% 22.750
 Dây đơn  1×16 mm    m 39.250 10% 35.325
8  Dây đơn  1×25 mm    m 59.580 10% 53.622

 

III. DÂY ĐIỆN TRẦN PHÚ LOẠI DÂY TRÒN ĐẶC 4 RUỘT – TEL :0995.691.999

STT Chủng loại dây Quy cách/NSX ĐVT Giá niêm yết của hãng Chiết khấu Giá bán công ty chúng tôi
 1  Dây 4 ruột 4×2.5mm  m  39.900  28.076
 2   Dây 4 ruột 4×1.5mm  m  24.700  17.300

 

VI. DÂY ĐIỆN TRẦN PHÚ ĐƠN CỨNG – TEL : 0995.691.999

STT Chủng loại dây Quy cách/NSX ĐVT Giá niêm yết của hãng Chiết khấu Giá bán công ty chúng tôi
1   Dây đơn 1×6.0 1/2.25 m 11.660
2  Dây đơn 1×4.0 1/2.25 m 7.902
3  Dây đơn 1×2.5 1/1.8 m 5.086
4  Dây đơn 1×1.5 1/1.4 m 3.247
5  Dây đơn 1×1.0 1/1.15 m 2.112

 

VII. DÂY ĐIỆN TRẦN PHÚ SÚP DÍNH – TEL : 0995.691.999

STT Chủng loại dây Quy cách/NSX ĐVT Giá niêm yết của hãng Chiết khấu Giá bán công ty chúng tôi
1  Dây súp 2×6.0mm m 26.646
2  Dây súp 2×4.0mm m 18.506
3  Dây súp 2×1.5mm m 8.025
4  Dây súp 2×0.75mm m 3.616