Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1×185

Liên hệ

0995.691.999