Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1×300

Liên hệ

0995.691.999