Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×6

Liên hệ

0995.691.999