Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3×95

Liên hệ

0995.691.999