Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4×240

Liên hệ

0995.691.999