Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4×300

Liên hệ

0995.691.999